Patrycja Kornobis

Patrycja Kornobis

Patrycja jest charyzmatycznym i zorganizowanym pracownikiem. Z łatwością nawiązuje dobre relacje z klientem. Stara się go codziennie pozytywnie zaskoczyć. Nawet w ekstremalnie negatywnych sytuacjach walczy o przedstawienie możliwych rozwiązań nie kierując się emocjami. Jest osobą odpowiedzialną i zdeterminowaną stawiając sobie coraz to wyższe cele. Patrycja na co dzień studiuje logistykę i transport.
Telefon :
+48 533 775 042
Email :
patrycja.marco.cynkier@gmail.com