Nasz zespół

Nasz zespół

Michał Cynkier
Punktualny, odporny na stres, posiada umiejętność pracy pod presją czasu, zawsze zachowuje zimną krew w stresujących sytuacjach. Michał potrafi łatwo i szybko podejmować decyzje. Pasją Michała jest motoryzacja.
Aneta Bania
Aneta to samodzielna, lojalna osoba, zawsze można na niej polegać. Innowacyjność, kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania są niezwykle ważne dla Anety. Zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Hobby Anety to podróże.
Adrian Zienkiewicz
Adrian posiada zdolności przywódcze jak i umiejętność pracy zespołowej. Jest odpowiedzialny, jedne z obowiązków Adriana to analizowanie danych, wyciąganie wniosków oraz raportowanie. Adrian ukończył studia pod kierunkiem - Transport i Logistyka. Adrian interesuje się sportem oraz motoryzacją.
Patrycja Kornobis
Patrycja jest charyzmatycznym i zorganizowanym pracownikiem. Z łatwością nawiązuje dobre relacje z klientem. Stara się go codziennie pozytywnie zaskoczyć. Nawet w ekstremalnie negatywnych sytuacjach walczy o przedstawienie możliwych rozwiązań nie kierując się emocjami. Jest osobą odpowiedzialną i zdeterminowaną stawiając sobie coraz to wyższe cele. Patrycja na co dzień studiuje logistykę i transport.
Angelika Bałazy
Angelikę wyróżnia przede wszystkim zaangażowanie, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów oraz nawiązywanie przyjacielskich relacji z klientami i współpracownikami. Angelika weekendami studiuje Transport i Logistykę.
Angelika Noszczyńska
Angelika zajmuje się księgowością, odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych dokumentów, wpisywanie ich do systemu księgowego. Angelika cechuje się dokładnością, sumiennością i zdolnością do skupienia uwagi.